Med engagemang för miljön
Företagsmiljö I Sverige AB startades i april 2007, har sitt kontor i Stockholm och drivs av Thomas Cernerud.
Företaget arbetar med att tillhandahålla lösningar för hur privatpersoner och företag ska kunna sänka sina energikostnader till en låg kostnad. Tomas tycker att miljön är viktig och känner att hans arbete är mycket stimulerande.
- Hållbar utveckling pratar många om nuförtiden, säger Tomas. Det innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers.
För tillfället vänder man sig mest till privatpersoner. Till exempel hur en familj med villa kan sänka sina energikostnader och därmed också hjälpa miljön. Tomas och hans medarbetare åker ut på hembesök och ser efter vad som kan åtgärdas. Han tycker att det är viktigt att den enskilde individen får kunskap av vad man kan göra.
- Som gammal naturvetare och biolog känner jag att alla måste dra sitt strå till stacken, säger Tomas. Det kan vara något så enkelt som att byta ut duschmunstycket till ett lågenergimunstycke som har en större spridning. Man behöver heller inte ha tjugofem grader inomhus, det räcker med knappt tjugo.

Företaget befinner sig i ett expansivt skede och kommer inom kort att nyrekrytera både säljare och miljötekniker. Man verkar inom Stockholmsområdet med omnejd. Fler och fler ser fördelen med att både sänka sin energikostnad samtidigt som de gör en insats för miljön. I framtiden kommer man att arbeta mer med företag där Thomas känner att det finns mycket att göra.
- Idag jagar alla företag kostnader, säger han. För några år sedan var det inte ovanligt att ett företag med två- trehundra datorer lät de stå på över helgen, något som är förenat med stora kostnader. Vi vill få dem medvetna om att energi kostar pengar.
I framtiden kommer företaget också att gå ut och stödja miljöorganisationer

Företagsmiljö i Sverige AB

Bransch:
Miljö
Alternativ: 070-668 92 32


Email:
thomas@foretagsmiljo.se

Hemsida:
www: foretagsmiljo.se

Adress:
Företagsmiljö i Sverige AB
Tavastg. 43
11824 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN